Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który zawiera informacje o energetycznych właściwościach budynku lub jego części. Wydanie takiego świadectwa jest konieczne przy sprzedaży, wynajmie lub dzierżawie nieruchomości. Zgodnie z prawem, do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawnione są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Z przyjemnością dzielimy się materiałem, który powstał dzięki współpracy z 123budujedom.pl

Kwalifikacje do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej musi posiadać odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, uprawnienia do sporządzania takich dokumentów posiadają:

  • osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji, urządzeń i systemów technicznych w budownictwie oraz świadectwa kwalifikacji energetycznej wydane na podstawie przepisów o charakterze technicznym,
  • osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zakresie audytu energetycznego lub certyfikacji energetycznej budynków, wydane przez instytucje akredytowane do prowadzenia takich działań.

Jak znaleźć osobę do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej można znaleźć poprzez wyszukiwanie w Internecie, w bazach danych Urzędu Dozoru Technicznego lub poprzez kontakt z instytucjami zajmującymi się audytem energetycznym lub certyfikacją energetyczną budynków.

Warto pamiętać, że wybierając osobę do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej należy zwrócić uwagę na jej kwalifikacje oraz doświadczenie. Warto również porównać oferty różnych podmiotów, aby wybrać najlepszą w kontekście ceny i jakości świadczonej usługi.

Cena za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej

Cena za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość i rodzaj nieruchomości, lokalizacja,

a także doświadczenie i renoma rzeczoznawcy, który je sporządza. Dlatego też, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednakże, można się spodziewać, że koszt taki będzie porównywalny z kosztem wykonania audytu energetycznego lub kosztami wynajęcia specjalisty do przeprowadzenia szczegółowej oceny nieruchomości.
Warto pamiętać, że cena za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej może być też uzależniona od terminu, w którym jest ono sporządzane. Na przykład, jeśli potrzebujemy świadectwa natychmiast, koszt taki może być wyższy. Z drugiej strony, jeśli mamy czas na przeprowadzenie szczegółowych analiz, koszt taki może być nieco niższy.
Jeśli szukasz rzetelnego i doświadczonego rzeczoznawcy do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej, zalecamy skorzystanie z usług renomowanej firmy zajmującej się takimi usługami. W ten sposób masz pewność, że otrzymasz dokładne i rzetelne świadectwo, które pomoże Ci w procesie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

FAQs

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla każdej nieruchomości?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane dla każdej nieruchomości, która jest sprzedawana lub wynajmowana. Wyjątkiem są nieruchomości zabytkowe oraz budynki rolnicze o powierzchni poniżej 50m².

Czy mogę samodzielnie sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Nie, świadectwo charakterystyki energetycznej musi być sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę. Samodzielne wykonanie takiego dokumentu może skutkować błędami lub niedokładnościami, co może negatywnie wpłynąć na proces sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od daty jego wydania.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też