Zakłócanie miru domowego – remont może być powodem nałożenia mandatu?

Czym jest zakłócanie miru domowego? Remont, który w znacznym stopniu utrudnia życie sąsiadom, może zostać ukarany przez policję. Remont mieszkania powinien być przeprowadzany w godzinach zgodnych z regulaminem wspólnoty mieszkaniowej. Dowiedz się więcej!
zakłócanie miru domowego remont

Głośne i uciążliwe prace remontowe mogą zostać potraktowane jako zakłócanie miru domowego. Remont w bloku nie powinien być przeprowadzany w dni wolne od pracy oraz wieczorami, by uniknąć oskarżeń sąsiadów o zakłócanie spokoju. Teoretycznie prawo nie zabrania prac remontowych o późnych porach i w święta, jednak sprawy te reguluje zwykle regulamin wspólnoty mieszkaniowej.

Zakłócanie miru domowego – co to oznacza?

Mir domowy to prawo do niezakłóconego korzystania z mieszkania lub domu. Przepisy prawne rozszerzają ten termin także do lokali innych niż mieszkalne, czyli między innymi lokali użytkowych, sklepów, pomieszczeń gospodarczych i ogrodzonych terenów. Jak można zakłócić mir domowy? Remont, przy którym jest bardzo duży hałas, nie spełnia warunków, by móc być uznanym za zakłócanie miru domowego. Termin ten dotyczy ściśle określonych prawem sytuacji, można tutaj wymienić wdzieranie się do cudzego lokalu siłą lub brak zgody na jego opuszczenie.

Mandat za głośny remont a prawo

Art. 51. Kodeksu wykroczeń jest najczęściej przywoływany w przypadku głośnych i przedłużających się prac remontowych. Odnosi się on do mieszkańców, którzy rażąco łamią regulamin porządku domowego. Wezwana przez sąsiadów policja może nałożyć mandat w wysokości 500 złotych. Można odmówić jego przyjęcia, a skończy się to sprawą w sądzie cywilnym, a ostateczna kara może być nawet dziesięć razy większa.

Kolejnym przywoływanym przepisem jest art. 222 paragraf 2 kodeksu cywilnego. Właściciel mieszkania, który narażony jest na ciągły hałas związany z remontem, może wejść na drogę sądową i zażądać przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Mieszkaniec ma również prawo do wystąpienia z żądaniem naprawienia szkód, które wyrządził sąsiad przez swoją działalność. Sprawy takie ciągną się często bardzo długo, a ostateczny wyrok nie zawsze jest z góry przesądzony.

Jak długo może trwać remont w bloku? Zwykle prace budowlane kończą się po tygodniu lub po kilku tygodniach.

Jak przeprowadzić remont w zgodzie z sąsiadami?

Aby przeprowadzić remont w zgodzie z sąsiadami, trzeba przede wszystkim dobrze go zaplanować. Jeżeli projekt będzie ciągle modyfikowany, to prace będą ciągnąć się w nieskończoność. Wtedy sąsiedzi mogą się skarżyć i w ostateczności zdecydować się na bardziej radykalne środki działania. Jeżeli prace przedłużą się z przyczyn niezależnych od ciebie, to konieczne będzie wcześniejsze poinformowanie sąsiadów. Przeprosiny sąsiadów za remont będą na pewno bardzo dobrze odebrane.

Czy prace budowlane w bloku mogą zostać uznane za zakłócanie miru domowego? Remont nie spełnia warunków prawnych, aby można było określić go jako zakłócanie miru. Są jednak inne prawne sposoby na poradzenie sobie z przedłużającymi się remontami u sąsiadów.Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też